پروژه ها

رباتیک

رباتیک

پروژه سالن رنگ 2 ایران خودرو 

پروژه سالن بدنه 206 ایران خودرو

طراحی و ساخت و اجرا

طراحی و ساخت و اجرا

طراحی و ساخت دستگاه Carbonator نوشابه سازی جرعه کبیر یزد

طرای و ساخت دستگاه Homogenizer شرکت آلفا  

Over hall کردن ماشین آلات

Over hall کردن ماشین آلات

تعمیر و Over Hall و راه اندازی کارخانه داروسازی در افغانستان

قبل

بعد

خدمات تعمیر و نگهداری پیشگویانه PM & CM

خدمات تعمیر و نگهداری پیشگویانه PM & CM

خدمات تعمیر نگهداری کارخانه نوباوه شهرکرد  

خدمات تعمیر نگهداری کارخانه کارتک سیستم قزوین

مونیتورینگ و کنترل

مونیتورینگ و کنترل


 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سبلان (آب منطقه ای آذزبایجان غربی)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سهند(آب منطقه ای آذزبایجان شرقی)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سنگ سیاه(آب منطقه ای کردستان)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سنگ توده در تاجیکستان
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد زاگرس (آب منطقه ای کزمانشاه)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد جره(آب منطقه ای هرمزگان)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد کلان ملایر(آب منطقه ای همدان)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل به همراه سیستم Wireless سد شمیل و نیان (آب منطقه ای هرمزگان)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد ارداک(آب منطقه ای خراسان رضوی)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد چهچه(آب منطقه ای خراسان رضوی)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد گاران(آب منطقه ای كردستان)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد تنگه حمام(آب منطقه ای كرمانشاه)
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل Debris نیروگاه برق نکاه
 • Control NIVEA Storage In IRAN
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل واحد پنیرخامه ای شرکت پگاه تهران
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل اب دمين پالایشگاه تهران با همكاري شركت شفاب
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل پلایشگاه پتروشیمی بندر امام (Side Stream Filter )با همكاري شركت سامان انرژي
 • برنامه نويسي تصويه خانه شماره 2 آب تهران با همكاري شركت آرياب پژوه
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سرابی
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سومبار
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد حوضیان
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد شرف شاه
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل CPP نیروگاه شریعتی مشهد